Dolina Kościeliska

Znajduje się w Tatrach Zachodnich i jest ona drugą co do wielkości doliną w polskich Tatrach. Ma ok. 9 km długości, obwód ok. 27 km, a powierzchnię ok. 35 km². Dolina Kościeliska dostarcza prawdopodobnie najwięcej atrakcji ze wszystkich dolin tatrzańskich.

Szlak Doliny Kościeliskiej niemal na całej swej długości wiedzie szeroką drogą, jedynie w kilku miejscach ściany skalne zbliżają się do siebie tworząc dość ciasne wąwozy. Przewężenia te noszą miano bram. Na swej drodze wzdłuż doliny przejdziemy przez Bramę Kantaka, Kraszewskiego, a także przepiękny Wąwóz Kraków.

Przez dolną część doliny przepływa urokliwy, rwący Potok Kościeliski, a górną tworzą krystaliczne skały o zbójnickich kształtach i nazwach.